Politikere skal afvente høringsfasen

Af borgmester Erik Lund, K:

På budgetseminaret blev alle politikere enige om at afvente den høringsfase, der nu er i gang, førend de egentlige forhandlinger om kommunens budget genoptages.

Med respekt for høringsfasen er det samtidig aftalt, at ingen politikere melder deres egen eller andres holdninger ud, førend høringsfasen er overstået.

Ellers ville høringsfasen jo være et rent skuespil.

Fra konservativ side respekterer vi den demokratiske proces med høringsfase og efterfølgende forhandling, og vi respekterer også aftalen om, at ingen politikere melder ud om egne eller andres holdninger til enkeltpunkter i sparekataloget, førend høringsfasen er overstået.