Politiker ønsker undersøgelse af byggesagsbehandling

Erik Lund, K, rejste sag i byrådet – sagen blev sendt til teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget

Foto: CARSTEN LUNDAGER, Michael Braunstein