Politiet på præventiv julevisit

Foto: Camilla Pedersen