Plyndringer og brand i London

Foto: OLIVIA HARRIS