Plejehjemssvigt skal få alle kommuner i gang

Foto: Fotograf Jeppe Bjørn

Af Bjarne Hastrup Adm. direktør, Ældre Sagen

TV2's afsløringer af dybt kritisable svigt af ældre, svækkede mennesker på plejehjem har fået landet i oprør.

Livet på plejehjem og andre offentlige institutioner er normalt ikke åbent for offentligheden. Nu har vi alle fået indblik via skjult kamera.

Der er absolut ingen undskyldninger for den uhyrlige behandling, vi ser Else og Niels blive udsat for af nogle af de ansatte. De har begge brug for hjælp i dagligdagen, brug for kærlig omsorg og pleje i deres sidste leveår.

Men både Else og Niels oplever eksempler på, at de må nøjes med den hjælp, som de ansatte har lyst til at give dem: Bleen bliver kun skiftet, hvis det passer den ansatte. Når de giver udtryk for, hvad de har behov for, bliver der ikke lyttet.

Eksempler overalt

Eksperterne i dokumentaren bekræfter det billede, Ældre Sagen har: Der kan findes lignende eksempler over hele landet. Men når der ikke bliver handlet på pårørendes indberetninger, og kommunerne skal holde tilsyn med sig selv, så kan problemerne fortsætte uhindret.

Randers Kommune, som har ansvaret for Niels' pleje, har ikke ønsket at se dokumentaren. Og man har heller ikke ønsket at lytte til hans pårørende.

Kommunalpolitikere skal i gang med at rydde op fra top til bund. De skal sikre sig, at der ikke er nogle brodne kar nogen steder i deres egen ældrepleje. Det nytter ikke at lukke øjne og ører for problemerne. De findes alle steder.

Christiansborg må udvise samme koordinerede handlekraft som under coronatiden: Vi skal have tilliden tilbage til ældreplejen, og tilsynet skal være uafhængigt af kommunerne. Det skal styrkes markant, og det skal ske oftere end i dag.

Plejehjemslederne skal væk fra computeren og ud på gulvet. De skal være de ypperste rollemodeller for personalet og med det samme stoppe uværdig og uacceptabel behandling af de ældre.

Personalet skal have de fornødne menneskelige og faglige kompetencer – også til at kunne varetage plejen af mennesker med demens.

Samarbejde op i gear

Og så skal samarbejdet med pårørende helt op i gear. Det er helt afgørende for en god alderdom, når man som Else og Niels har brug for at bo et sted, hvor der burde være faglig kvalificeret pleje døgnet rundt.

Diskussionen skal handle om Else og Niels. Om det liv, vi som samfund mener, de og andre svækkede ældre skal have i et velfærdssamfund.

Det kræver, at vi alle tager stilling og reagerer, når vi ser noget, der ikke er i orden.

Ældre Sagen mener, der på den lange bane er brug for at gentænkte den måde, vi har organiseret og prioriteret ældreplejen.

Vi skal være stolte af vores ældrepleje og kunne se frem til en tryg alderdom.

»Plejehjemmene bag facaden« vises på TV2 i aften kl. 20.55.