Plejeforældre med mange års erfaring

Foto: Lise-Lotte Iuel

Nina og Klaus Karstensen har siden 1995 lagt hus og hjem til børn og unge, der af mange forskellige årsager har haft behov for at komme i trygge og forudsigelige familiære rammer, og de er vedblivende plejefamilie for en lille håndfuld børn og unge i flere aldre. Vordingborg søger lige nu efter flere familier, der vil hjælpe.

Præstø

Den 25. september afholdt Vordingborg Kommune et informationsmøde for folk, der kunne tænke sig at stille sig til rådighed som plejefamilie, og i den anledning har Sydsjællands Tidende besøgt et af kommunens erfarne par, som over en lang årrække har arbejdet indenfor feltet. 

– Da vores tre egne sønner var ude over den første arbejdskrævende ble-alder, prøvede vi at have et feriebarn fra Red Barnet, og det blev starten på et langt og for os meget livsbekræftende og positivt forløb, hvor vi begge i dag er fuldtidsbeskæftigede plejeforældre, fortæller Nina Karstensen fra Præstø. 

– Det er naturligvis en stor beslutning at tage, og vores egne børn blev selvfølgelig også både hørt og taget med på råd, men de har nu til alle tider haft fuld forståelse for, at der også skulle være plads til andre børn end dem selv, siger Klaus Karstensen, der ved siden af jobbet som plejefar er interesseret i motorcykler og ind imellem giver sig tid til en længere tur med ligesindede. 

Også tid til andet 

– Det er vigtigt for os, når vi nu går op og ned ad hinanden herhjemme, at vi også kommer ud blandt andre og både sparrer professionelt, men også oplever noget hver for sig eller sammen ? uden børn, tilføjer Nina Karstensen, som selv dyrker yoga og er med i to såkaldte ERFA-grupper med mødeaktivitet et par gange om måneden. 

– Og vi har været så heldige at have haft et super godt samarbejde gennem næsten alle årene med den samme anbringelseskonsulent fra kommunen, som har visiteret børn og unge til os, fordi han kender os, han ved, hvad vi kan og hvilke behov, vi er gode til at opfylde hos den enkelte. Det har resulteret i, at vi så at sige aldrig har måttet opgive en anbringelse, og altså derfor heller ikke har specielt mange negative oplevelser, supplerer Klaus Karstensen. 

– Selvfølgelig har der været udfordringer, og det er i sig selv en udfordring at skulle gøre sit hjem til et mere eller mindre offentligt sted, hvor der kan komme besøg af alskens art med forældre, sagsbehandlere, psykologer og al den slags, men i det store hele har vi været godt tilfredse og godt hjulpet af systemet, som også fordrer, at vi tager på kurser et par gange om året for at være opdaterede – specielt inden for de børns problematikker, vi i øjeblikket arbejder med, fortæller Nina Karstensen.

 

Vedvarende kontakt

Nina og Klaus Karstensen beretter, at der er adskillige af børnene, der efterhånden er blevet voksne, og som de vedblivende har nærmest forældreagtig kontakt med, og tilfældigvis er Linette Tidemann, nu 34 år, på besøg.

– Jeg har boet hos Nina og Klaus, siden jeg var 10 år, og ja, det er helt sikkert, at det mangeårige ophold hos dem har været et kæmpe løft for mig og en uvurderlig baggrund for, at jeg har klaret mig, som jeg har, fortæller Linette Tidemann, der venter barn til december og i øvrigt efter endt studentereksamen har taget en uddannelse som bioanalytiker, hvilket hun i dag er beskæftiget som i Roskilde. 

– Jeg er ud af en lidt større børneflok, og der var ting og sager derhjemme, der gjorde, at vi børn ikke kunne være der, og så er det jo af en kolossal betydning, at der er folk som Nina og Klaus, der stiller sig til rådighed og tager vare på én, sige Linette Tidemann og klapper kærligt bulen på maven. 

 

Fakta

? Vordingborg Kommune samarbejder med cirka 100 plejefamilier, der bliver kontraktansat og modtager vederlag. Alle plejefamilier – med undtagelse af netværksplejefamilier – skal godkendes af et af de fem socialtilsyn, der baserer sig på en konkret vurdering af den enkelte families kvalifikationer og ressourcer samt familiemæssige, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige forhold.