Plastikstykker flyder rundt i Øresund

I Øresund har et forskerhold netop konstateret den højeste mængde af plastikforurening sammenlignet med de øvrige farvande rundt om Sjælland

Foto: Anne Dahl Kristensen

forurening Plastikforurening i verdenshavene er formentlig noget, som de fleste forbinder med de store fjerntliggende oceaner. Men en nylig undersøgelse viser faktisk, at havene omkring Danmark ikke er nogen undtagelse, når det gælder denne type af foruening.

Den internationale organisation Plastic Change, der har base i Danmark, har for nylig været på en ekspedition rundt om Sjælland, hvor de i selskab med blandt andre Kronprins Frederik samlede vandprøver ind fra overfladen af blandt andet Øresund, Storebælt og Kattegat. Og prøverne viste, at plastikforurening i form af små partikler forekommer, og den højeste forekomst blev konstateret i Øresund ved Skodsborg. Her indeholdt prøverne op til 7.000 plastikpartikler per kvadratkilometer.

"Vi har med undersøgelsen påvist, at vi også har plastik i de danske farvande, selvom vi har en meget bedre affaldssortering og rensningsanlæg end i mange andre lande," siger Lisbeth Engbo, kommunikationschef hos Plastic Change.

Ifølge kommunikationschefen er de danske farvande dog fortsat væsentlig renere end mange andre steder i verden. Og plastikforureningen forekommer ikke i en sådan mængde, at man bør være bekymret for at gå i vandet ved Skodsborg.

"De konstaterede mængder er heldigvis ikke lige så slemme som andre steder i verden, og vi har ikke et videnskabeligt grundlag til at kunne sige, at det er direkte sundhedsskadeligt for mennesker," konstaterer Lisbeth Engbo og fortsætter:

"Men vi kan ikke længere sige os fri for forureningen, og derfor er vi også nødt til at have fokus på at stoppe udledningen, frem for at forsøge at rense verdenshavene."

Man kan ikke med sikkerhed sige, hvor plastikforureningen kommer fra. Men det kan meget vel stamme fra plastikposer, flasker og anden form for plastik, som er endt i havet, og som bølger og sol med tiden har nedbrudt til de små partikler.

Og i den forbindelse er der grund til at antage, at forureningen faktisk er større, end målingerne viser. For det overfladetrawl, som forskerne har brugt til at fange plastikpartiklerne med, har kun kunnet fange partikler over 0,335 millimeter. Og dermed er partikler fra eksempelvis tøjvask ikke regnet med.

"På samme måde kan vi heller ikke sige, hvad der ligger af plastik på havbunden, for prøverne er kun taget i vandoverfladen. Og man må antage, at en del af partiklerne synker til bunds," forklarer Lisbeth Engbo.

Fra organisationen Plastic Change efterlyser man, at man også i Danmark får udarbejdet en plastikpolitik. For selvom den konstaterede forurening ikke umiddelbart er sundhedsskadelig for mennesker, formodes den at have betydning for dyrelivet i havet.

"Der er en mistanke til, at hormonforstyrrende stoffer knytter sig til plastik, som så bliver spist af dyrene i havet. Vi kan ikke sige med sikkerhed, at det er farligt, men uanset hvad er det i hvert fald ikke en behagelig tanke med plastikforekomsten," konstaterer Lisbeth Engbo.

Den højeste koncentration af plastik blev konstateret i Øresund ud for Skodsborg, imens der i Øresund ved Espergærde blev konstateret den laveste forekomst med under 1.000 partikler per kvadratkilometer.