Pladsproblemer udløser ekstra dronninge-foredrag

Museumsinspektør Lisbet Hein gentager populære lokalhistoriskeforedrag, men beklager at kostbar leje af Caroline Mathilde-salen forhindrer museet i at bruge det større lokale

Foto: Morten Timm