Pivutætte biogasanlæg

Karen Hækkerup siger, at man har brugt 80 mill. på at forbedre landbrugets omdømme. De penge kunne lånes ud til landmænd, der vil indføre den teknologi, som kan mindske gyllestanken med 65-70 pct.. Det ville hjælpe på omdømmet, hvis den meget generende stank blev kraftigt reduceret. Det bliver værre, nu hvor landmændene må have flere svin/ha.

I 2010 viste opgørelse fra Sundhedsministeriet, at danske sygehuse brugte 123 mill. på at behandle sygdomme forårsaget af luftforurening. Er blevet meget dyrere med den store udbredelse af resistente MRSA-bakterier, som Landbrug og Fødevarer hidtil har kunnet hemmeligholde. Ifølge Højesterets kendelse af 22-1-2016 må organisationen ikke hemmeligholde lister over smittebærende virksomheder.

Gylle står for 40 pct. af luftforureningen. Ammoniakforureningen koster typisk 3 – 10 gange mere i sundhedsskader end det koster at reducere forureningen. Der findes flere teknologier (f.eks. gylleforsuring), der kan nedbringe forureningen markant 65- 70 pct. Men teknologierne anvendes kun på få gårde. Derfor bør der stilles skærpede miljøkrav til landbruget eller indføres økonomiske incitamenter. (Seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen). Men som Karen Hækkerup skrev, skal man kæmpe mod nye krav til udledning af ammoniak og lignende luftkasteller.

Det påstås, at ammoniakstanken er mindsket. Er det måske målt på samme måde som folkevognsfabrikkerne måler forurening? Nu skal gyllen ledes ned på jorden i slanger og ikke som tidligere bare sprøjtes ud i luften. Bliver det gjort? Der må ikke køres gylle ud på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. Gylle må ikke udbringes fra 1. okt. til 1. februar. Må ikke spredes i weekender og på helligdage på de marker, som ligger indenfor 200 m fra byzone eller områder udlagt til boligformål.

Er der kommet låg på alle gyllebeholdere? I 2013 havde 40 % ikke låg på tankene. Der fordufter også metan ud i luften, når gyllen opbevares i tanke. I Ingeniøren 4/6-2015 kan man læse, at danske biogasanlæg er pivutætte. Halvdelen af klimagevinsten fordufter. Fra de 10 målte anlæg forsvandt 4,2 % af den producerede metan op i den blå luft. Som drivhusgas virker metan 25 gange så kraftigt som kultveilte (CO2).

Dansk Gasteknisk Selskab mener, at støtten kan fratages landmænd, der ikke har styr på metanudslippet. F.N.'s klimapanel IPCC er så utilfreds med den måde Danmark opgør klimagevinsten på, at et nyt projekt skal udrede, om der er tale om et skønmaleri.

Støtten til biogas var i 2014 430 mill. Desuden fik mange støtte til opførsel.