Peter Helmer anker afgørelse om grusgrav

Brorfelde
Fredningsnævnet ønsker en gammel grusgrav ud til Galøvej bevaret, som den er nu. Ejerne vil reetablere området, så det kommer til at se ud som for 30 år siden – og har anket fredningsnævnets afgørelse til Naturklagenævnet.

Foto: Jørgen Juul
Peter Helmer - har anket naturfredningsnævnets afgørelse om grusgraven ved Galøvej.Foto: Per Jensen
Peter Helmer – har anket naturfredningsnævnets afgørelse om grusgraven ved Galøvej.Foto: Per Jensen

Peter Helmer, der sammen med sin kone Else, sin søn Søren og svigerdatteren Karina ejer den gamle grusgrav, der ligger ud til Galøvej i nærheden af Brorfelde, har valgt at anke afgørelsen om, at grusgraven ikke må fyldes op med jord, men at den skal ligge, som den nu har gjort i 30 år. En afgørelse truffet af Fredningsnævnet for Vestsjælland. Helmers anke er sendt til Naturklagenævnet.

I marts var repræsentanter for fredningsnævnet, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Holbæk, Holbæk Kommune og Miljøcenter Roskilde på besøg på Galøvej for at se på forholdene, og umiddelbart efter forelå afgørelsen fra fredningsnævnet, der ikke vil give dispensation, så grusgraven kan fyldes op.

– Jeg synes, man kan slå tre fluer med ét smæk ved at fylde grusgraven op, sagde Peter Helmer dengang. Man kan grave det grus ud, der endnu er tilbage. Samfundet har brug for masser af grus til byggerier og anlæg, og så behøver man ikke åbne nye grusgrave så længe. Siden kan man fylde hullet op med god jord, der er godkendt af myndighederne. Det ligger der masser af rundt omkring, som man ikke kan komme af med. Den tredje "flue" er, at man får reetableret området, så det ser ud som for 30 år siden.

På den anden side mener fredningsnævnet, at man bør bevare grusgraven, som den er nu med det nye landskab, der er skabt gennem de 30 år, nemlig et overdrev.

julle@nordvest.dk