PET får kritik af tilsyn for ikke at gennemføre ændringer

Tilsynet med Efterretningstjenesterne kritiserer PET i redegørelse. Det ligner sjusk, siger SF's retsordfører.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, mener, at det ser sjusket ud, at PET ikke har fået rettet op på forhold, som PET selv har oplyst, at man ville ændre. (Arkivfoto)
SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, mener, at det ser sjusket ud, at PET ikke har fået rettet op på forhold, som PET selv har oplyst, at man ville ændre. (Arkivfoto)

Det er ikke godt nok, at en efterretningstjeneste ikke sletter oplysninger rettidigt og ikke får ændret på kritisable forhold.

Det er noget af kritikken i den årlige redegørelse, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) onsdag er kommet med om kontrollen af Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Center for Cybersikkerhed (CFCS) i 2019.

Noget af kritikken er rettet mod PET, som TET ellers generelt har et godt samarbejde med, fremgår det af redegørelsen.

PET har imidlertid forsømt at overholde reglerne i flere tilfælde.

– Tilsynet blev ved sin kontrol af én af tjenestens databaser opmærksom på, at tjenesten i tre tilfælde havde gennemført tvangsindgreb uden den fornødne retskendelse, skriver TET i redegørelsen.

PET har i flere tilfælde heller ikke været hurtig nok til at slette oplysninger.

– Tilsynets kontrol vedrørende sager, der er ældre end ti år, viste, at tre procent af de udtrukne sager burde have været slettet eller forlænget, fordi den overordnede slettefrist herfor var overskredet, skriver TET.

PET får også kritik, fordi man i 2018 oplyste, at PET ville foretage seks konkrete ændringer i udvalgte retningslinjer og processer, men kun har gennemført én ændring.

Blandt andet skulle regler præciseres over for PET's medarbejdere, så antallet af fejl kunne blive nedbragt.

– Tilsynet finder det kritisabelt, at PET ikke har gennemført fem ud af de seks ændringer. Tilsynet har anmodet PET om en orientering, når tjenesten har gennemført de resterende fem ændringer, skriver TET i redegørelsen.

Retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) vil drøfte sagen med justitsminister Nick Hækkerup (S). Hun har bedt ministeren om at få udarbejdet en redegørelse, så det kan blive klarlagt, hvornår forholdene kan komme i orden.

– Jeg glæder mig over, at tilsynet siger, at det har et godt samarbejde med PET, og det betyder vel, at der er en eller anden form for lydhørhed og velvillighed i forhold til det, tilsynet kommer med.

– Men jeg synes, det ser lidt sjusket ud, at man ikke har fået rettet op på fem af seks forhold, som tilsynet tidligere har påpeget, og at man har rod i sine slettefrister og retskendelser. Det duer selvfølgelig ikke, siger hun.

Link til årsredegørelser fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne