Personvognsmekanikere udlært fra Erhvervsskolen

Ros til nyudlærte svende