Pensionisthus sakker agterud

Ifølge kommunens Ældreråd står det i dag så skidt til på Pensionisthuset Mantziusgården, at brugerne i dag ikke får den fornødne service og omsorg. Løsningen er flere medarbejdere, mener rådet

Foto: Frederik Stage

ULIGHED Personalet på Pensionisthuset Mantziusgården er bebyrdet med så meget administrativt arbejde, at der i dag er alt for lidt tid til samvær, service og omsorg for stedets brugere. Og dertil er prisen for stedets aktiviteter blevet for høj for brugerne.

Det mener i hvert fald kommunens Ældreråd, der for nyligt har rejst sagerne for kommunens forvaltning og politikerne i Social- og sundhedsudvalget. Angiveligt efter at have advaret om problemet ved flere tidligere lejligheder.

I et brev til Social- og sundhedsudvalget, forud for et møde mellem udvalget og Ældrerådet, anfører rådet således, at Pensionisthuset i dag "slet ikke fungerer blot antageligt."

Et problem, der ifølge Ældrerådet blandt andet har rod i nedskæringer i forbindelse med kommunesammenlægningen, større administrative byrder som følge af indførelsen af brugerbetaling, og ikke mindst, at lukningen af dagcentret der lå i Plejecenter Teglporten, har flyttet en del "hjælpekrævende borgere fra Teglporten til Pensionisthuset uden en tiltrængt forøgelse af medarbejdertimer," som det står i brevet.

Prisen for høj

Samtidig mener Ældrerådet, at prisen for at benytte Pensionisthusets aktiviteter er blevet for høj sammenlignet med kommunes andre aktivitetscentre. Ikke mindst fordi mere end 20 % af undervisningen i Pensionisthuset varetages ved fritidsundervisning, mens kurserne på Bakkehuset i Vedbæk og Vangebo Aktivitetscentre modsat varetages af dels ulønnede, frivillige kræfter og dels af personalet selv. En ulighed, Ældrerådets formand Helge Hagenbo, nu gerne vil til livs.

"Vi ser gerne, at kommunens tre aktivitetscentre bliver mere lige, end de er i dag, og derfor bør Pensionisthuset mindst få en medarbejder ekstra. Samtidig synes vi, at pensionister over hele kommunen grundlæggende bør kunne få den samme ydelse for de samme penge," siger Helge Hagenbo.

Samtidigt afviser han, at Pensionisthusets problemer kan løses ved blot at flytte personalemæssige ressourcer fra de to andre aktivitetscentre til centret i Birkerød.

"Det vil efter vores opfattelse være en fuldkommen forfejlet strategi og det har vi også gjort gældende overfor udvalget. Dels har begge de to andre steder haft et mindre underskud i år, og dels mener vi ikke, at en harmonisering mellem centrene nødvendigvis skal betyde laveste fællesnævner. Det sidste vil efter min mening være et klart misbrug af ordet harmonisering."

Udvalgsformand: "Vi hjælper gerne"

Formanden for Social- og sundhedsudvalget, Jens Bruhn (A), forstår godt Ældrerådets frustrationer. Alligevel kan han ikke garantere, at kunne løse Pensionisthusets kvaler lige med det første.

"Jeg er da grundlæggende enig i Helge Hagenbos udsagn om at pensionister bør kunne få nogenlunde de samme ydelser," siger Jens Bruhn.

Men ifølge udvalgsformanden er der dog en række forskellige vilkår og historiske baggrunde, der gør det vanskeligt dels at sammenligne de tre centre og dels at gøre tilbuddene ens.

"Bakkehuset har for eksempel store udgifter til vedligeholdelse af bygningen som Pensionisthuset ikke har. Og i Pensionisthuset bruger de så en del penge på at købe aktiviteter gennem oplysningsforbundene, som de andre steder ikke gør. Men derfor vil vi da gerne prøve at hjælpe, og derfor har vi også iværksat en analyse, for at se, om der er noget vi kan gøre," siger Jens Bruhn, der dog har svært ved at se, hvor decideret ekstra personale til Pensionisthuset skulle komme fra:

"Det må vi se på til næste budget, hvor vi må se, om vi kan finde en løsning indenfor Ældreområdets økonomi."

Indtil videre har Social- og sundhedsudvalget sagt god for et forslag fra forvaltningen, om dels en gennemgang af Pensionisthuset brug af fritidsundervisning, der eventuelt kan frigive ressourcer. Dels om kommunens café på Plejecenter Teglporten kan levere noget af maden til Pensionisthusets café, og dels om forvaltningen, som det allerede er sket for en kortere periode, fremover kan stå for noget af Pensionisthusets administration.