Penkowa dikterede sine bedømmere

To gang lykkedes det Penkowa at slippe for bestemte bedømmere til sin disputats, da hun fandt dem inhabile.