Penge tilbage til forældre

Borgmester Erik Fabrin (V) tror, at Økonomiudvalget tirsdag principielt beslutter sig for, at forældre får refunderet dele af forældrebetalingen til daginstitutioner her i strejken. Hvordan det skal ske er straks mere kompliceret

Foto: Jesper Pedersen

Skal man betale for noget, man ikke får? Så som pasning af sit barn – eller rettere mangel på samme – i disse strejketider? I det brev Rudersdal Kommune den 14. april har sendt ud til forældre, hedder det blandt andet, at "kommunalbestyrelsen har endnu ikke taget stilling til, om der vil blive en delvis tilbagebetaling af forældrebetalingen grundet konflikten." Og det er sådan set logisk nok, mener borgmester Erik Fabrin (V). "Der er ikke nogen regler på området, og på det tidspunkt, hvor brevet blev sendt ud, vidste vi jo ikke om der overhovedet kom en strejke og i givet fald, hvor længe den ville vare. Men nu er der meget der tyder på, at vi får en længerevarende strejke, og så bliver det mere og mere åbenbart, at der bliver betalt for noget, som man ikke får," siger Erik Fabrin, der på tirsdag sammen med det øvrige økonomiudvalg har sagen på dagsordenen. "Jeg tror, at økonomiudvalget på det møde principielt vil sige, at der skal refunderes noget af forældrebetalingen. Men det er ikke så enkelt, så der er en lang række spørgsmål om, hvordan vi kan gøre det," siger borgmesteren. Den opfattelse deler Dorte Bloch, der er chef for dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. "Mit skrækscenarium er, at vi ovenpå en strejke skal sidde og regulere 7000 børn individuelt, fordi de i løbet af strejken har fået forskellig service. Det siger sig selv, at det vil være en kæmpe administrativ opgave," siger Dorte Bloch.