Penge til flere pædagoger

Rudersdals daginstitutioner får i gennemsnit fem pædagogtimer mere om ugen

Foto: Anders Bruhn Kristensen

Fremover vil der være flere pædagoger per barn i Rudersdals daginstitutioner. Rudersdal Kommune står til at modtage 2,4 millioner kroner i 2015 og 2016 efter at have søgt en pulje i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Ifølge børnechef Dorte Bloch Olsen svarer beløbet til, at hver daginstitution gennemsnitligt får fem ekstra pædagogtimer om ugen resten af året. Om det resulterer i flere stillinger er svært at vide.

"Det vil sandsynligvis være deltidansatte pædagoger, som bliver spurgt, om de vil gå op i tid. Men det kan da godt være, at et stort børnehus har noget lønsum liggende, som de kan bruge på at ansætte en ny pædagog, men det kommer an på det enkelte børnehus," siger Dorte Bloch Olsen.

Pengene til de bedre normeringer kommer fra den seneste finanslov og vil fra 2017 indgå de som en del af kommunens bloktilskud. Beløbet til hver enkelt daginstitution er reguleret efter antallet af indskrevne børn fra 0 til 5 år og vil allerede være at finde på institutionernes konti per 1. marts. Så der går ikke længe, før effekten vil være synlig på institutionerne.

"Vi regner med, at vi får besked allerede på fredag, så ændringerne træder i kraft med det samme, med mindre børnehusene skal ud og ansætte nye pædagoger," forklarer Dorte Bloch Olsen.

Børneområdet oplyser i ansøgningen, at den øgede normering ikke vil resultere i takststigninger i 2015. I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 skal der tages stilling til, om puljen skal medregnes i takstberegningen for 2016. Det oplyses også, at tilskuddene til privatinstitutioner og privat pasning samtidig øges, da de beregnes på baggrund af det samlede budget til dagtilbud.