Pas på krudtuglerne

Kampagne om at begå sig med fyrværkeri

Mange unge får fyrværkeri af deres forældre, og derfor er det også vigtigt at forældrene sørger for at de unge ved, hvordan fyrværkeri håndteres, så fyrværkeriskader undgås.

Antallet af fyrværkeriskader på børn og unge har været faldende de sidste år. I nytåret 2004 blev der i Nordsjælland registreret 24 tilfælde af fyrværkeriskader. Disse fyrværkeriskader dækker dog over meget forskellige skader – fra mindre brandsår til dødsfald.

En livsstilsundersøgelse foretaget blandt Karlebos unge viser, at mere end hver 4. unge mindst en gang har affyret ulovligt fyrværkeri og at knap hver 4. mindst en gang har kastet fyrværkeri efter andre. Blot et dødsfald pga. fyrværkeri eller en ung, der håndterer fyrværkeri uhensigtsmæssigt bekræfter at budskabet om, at fyrværkeri er farligt og skal bruges med omtanke ikke kan gentages ofte nok. Derfor har SSP Karlebo i samarbejde med kommunens klubber og skoler igen i år iværksat en indsats som har til formål, at lære de unge at begå sig fornuftigt med fyrværkeri.

Livsstilsundersøgelsen viser imidlertid at over halvdelen af de unge får deres fyrværkeri fra deres forældre. Derfor er de unges forældre også nødt til at tage ansvar for de unges håndtering af fyrværkeri. At tage et ansvar for sine børns sikkerhed betyder at forældrene dels skal tage en snak med deres børn om håndteringen af fyrværkeriet, inden forældrene køber stort ind af raketter og romerlys. Og dels at forældrene optræder som positive rollemodeller, når de selv skal ud og fyre af ved blandt andet at efterleve sikkerhedsstyrelsens 6 gode råd:

– Brug altid beskyttelsesbriller!

– Køb og lav aldrig ulovligt fyrværkeri!

– Hold aldrig fyrværkeri i hånden!

– Kast aldrig med fyrværkeri!

– Gå aldrig tilbage til en fuser!

– Brug altid en pose til fyrværkeri!

Børn og unge mellem 10 og 19 år er dem, der oftest bliver ofre for fyrværkeriskader. Flere undersøgelser viser, at fyrværkeriskader i denne aldersgruppe langt hen af vejen faktisk kan undgås ved blandt andet at lære de unge disse 6 råd.

Det er vigtigt at alle, skoler og klubber såvel som kammerater og forældre, sammen tager ansvar for at forebygge, at de unge bliver ofre for en fyrværkeriskade.