Pas på algerne

Kommunen fraråder badning i Furesøen på grund af for mange blågrønalger

Foto: Frederik Stage