Partier: Dansk flygtningeindsats fejler på ny

I 1990'erne oplevede flygtninge at få asylbehandlinger sat i bero i to år.