Parkvejskolen opsluger Kajerødskolen

Allerede i 2012 rykker de første elever fra Kajerødskolen til Parkvejskolen. Sådan lyder et nyt forslag fra Rudersdal Kommune, som politikerne i Børne- og Skoleudvalget forventes at vedtage onsdag

Foto: Peter Mailand