Paramedicinere søges til kommunens åer og bække

Fredensborg Vandløbslav søger efter nye mennesker der interesserer sig for vand og landskab

Foto: Claus Beyer

Hvis skovene er jordens lunger, så er søer, åer og vandløb landskabets blodårer og vener. Et komplekst og velafbalanceret kredsløb, der sørger for, at landskabet under normale omstændigheder er sundt og i orden. Et system, hvor en blokade eller et trægt gennemløb betyder det samme for vandløbssystemet som en blodprop gør for mennesket. Katastrofe.

I Fredensborg Kommune er der 21 åer og vandløb. Og de har det godt alle 60 km af dem, sådan cirka. Men kun fordi der er frivillige, som hele tiden holder øje med dem og kommunikerer med kommunen, som har pligten til at holde vandløbene i orden, om hvor der er hjælp behov. Man kan godt kalde medlemmerne af Fredensborg Vandløbslav for landskabets paramedicinere.

Dem er der mangel på. Ganske vist bor der mennesker langs alle vandløb, og de skal nok høre fra sig, hvis der er noget galt. Men skal sundhedstilstanden tjekkes inden der sker noget dramatisk, er det nødvendigt at landskabets paramedicinere hele tiden overvåger og planlægger. Og at der bliver mange flere af dem.

I øjeblikket har Fredensborg Vandløbslav 53 medlemmer, men målsætningen er, at alle, som bor i et område hvor et vandløb har eller kan få indflydelse på deres hverdag, melder sig ind i å-lavet. Det kan være enkelte lodsejere eller boligforeninger, virksomheder eller institutioner, som er i risiko for at få våde kældre og fødder, hvis vandløbene ikke har den rigtige gennemstrømning, men dæmmer op, når de store nedbørs¬mængder kommer. Og det gør de jo med stadig kortere mellemrum i disse år.

"Ja, dette er en efterlysning efter alle mennesker, som interesserer sig for vand og landskabet som en levende organisme," siger Søren Hansen, der er formand for Fredensborg Vandløbslav, og han fortsætter:

"Enten fordi de elsker et sundt landskab eller fordi de er bekymrede for hvad der kan ske, når det bliver usundt. De skal overveje et medlemskab af Fredensborg Vandløbslav."

At være en del af vandløbenes paramediciner-korps er foreningsarbejde som alt andet. Her gælder det bare åer og vandløb, samt de muligheder og udfordringer, de byder på, man arbejder med. Og det er et spændende arbejde. Nemlig arbejdet med en organisme, der hele tiden er i forandring, men som man også kan være med til at påvirke ved at træffe de rigtige beslutninger og øve indflydelse de rette steder.

"Bliver man først interesseret i vandløbssystemerne og deres funktioner, bliver man grebet af det. Og man opdager, at det giver indflydelse at gå en tur langs vandløbene og interesserer sig for dem med et halvprofessionelt øje for deres tilstand. Kommune og myndigheder lytter, når vandløbslavet taler. Og vi ser for eksempelvis nye vandløbsregulativer, før de kommer i offentlig høring, og dermed får vi også større indflydelse på dem,"fortsætter Søren Hansen.

"Skal vi have størst mulig indflydelse, og dermed effektivt være med til at sikre tørre fødder og kældre over alt i kommunen, er det nødvendigt at være mange. Helst dobbelt så mange som vi er i dag, eller endnu flere," slutter Søren Hansen, som lover en både spændende interessant fritidssyssel. når man kikker på åer og kommunikerer med lodsejere, kommune og entreprenører om løsninger, der gør hele vandløbssystemet endnu sundere. Og rapporterer om vandløbenes aktuelle sundhedstilstand.

Hvis arbejdet med vand og landskabssundhed frister lodsejere, boligforeninger, virksomheder og andre med en beliggenhed på arealer, der er afhængig af et sundt økosystem, til at være med i arbejdet, så vil Søren Hansen gerne høre fra dem på 61 78 03 64 eller en mail på soerhans@hotmail.com – eller kik ind på www.fredensborgvandløbslav.dk