Pæn opbakning til masteprotesten i Sydbyen

Karin Nørgaard, Gyldenstens Vænge 170, 3600 Frederikssund

76 bekymrede borgere i en radius af op til 500 meter fra den planlagte mobilmast på Marbækvej i Sydbyen, afgav deres protest via Masteprotest.dk og afventer nu kommunens reaktion.

Høringsfristen udløb 3. maj. Vi kender ikke det præcise antal protester, Plan og Udvikling i alt har modtaget, men antallet må antages at ligge vel over de 76 stemmer, der ønskede at blive hørt via masteprotest.dk.

Foreløbig tak til alle de, der har taget stilling i sagen og har givet deres mening til kende.