Pædagoger ønsker flere voksne hele dagen – ikke kun i ydertimer

Børne- og socialministeren vil lovgive om pædagogers arbejdstider, men det kan give bagslag, mener Bupl.