Pædagoger: It fylder for meget i institutioner

It fylder stadigt mere i vuggestuer og børnehaver. Pædagoger frygter, at børnene ikke lærer basal leg.