Pårørendevejleder på vej i Hørsholm

<p>Social- og seniorudvalget i Hørsholm skal i den nærmeste fremtid beslutte at ansætte en person, der skal vejlede pårørende til demente borgere. Muligheden er der nu, fordi Hørsholm får 250.000 kr. i DUT-midler, som er en regulering af statens bloktilskud, oplyser formand Thorkild Gruelund.</p>