Pårørende til alvorligt syge slides ned

Pårørende til alvorligt syge skal have langt mere målrettet hjælp. Det mener en lang række organisationer.