Pårørende får erstatning efter 1813-koks

Patienterstatningen har tilkendt erstatning i seks sager. I tre af sagerne var der tale om dødsfald.