P-sagaen er slut

Byrådet afskaffer formelt bymidte-beboernes mulighed for at købe parkeringslicens

Foto: Peter Klar

Byrådet har sat punktum i den lange sag om parkering i bymidten. Det skete torsdag 2. september, da byrådet i enighed vedtog, at det ikke skal være muligt for beboere i bymidten at købe licens til tidsubegrænset parkering på alle offentlige parkeringspladser i bymidten.

Årsagen er, at bymidten i forvejen rummer nok parkeringspladser uden tidsbegrænsning, og at man ønsker at friholde parkeringspladserne med tre timers tidsbegrænsning i perioden kl. 8-18 til handlende i bymidten.

Parkeringssituationen i bymidten har været på den politiske dagsorden siden 2008, hvor byrådet besluttede, at der skulle udstedes parkeringslicenser til beboere med folkeregisteradresse i bymidten.

Det lykkedes dog aldrig kommunen at få ejerne af de private parkeringspladser med på en fælles løsning, der kunne skabe ensartede parkeringsregler i bymidten, og i juni 2009 besluttede Økonomiudvalget, at alle indbetalte beløb til parkeringslicenser skulle tilbagebetales.

At sagen nu afsluttes formelt på byrådsniveau skyldes, at forvaltningen i de senere måneder har fået flere henvendelser fra borgere i bymidten, der ønskede en parkeringslicens.