P-ordningen – “pisk” eller opfordring?

Af Johnny Lehmann, konservativ byrådskandidat, Femvej 5, Allerød:

Onsdag den 2. september drøfter Miljøudvalget igen parkering i bymidten.

Byrådet har tidligere forsøgt sig med en løsningsmodel, hvor "pisken" tages frem, og var klar til at udstede bøder på alle p-pladser, hvor biler holdt mere end tre timer.

Jeg har tidligere gjort opmærksom på, at "pisken" ikke er den rette løsning.

Jeg har foreslået forskellige tidszoner, så p-pladser "lige ved butiksdøren" har en kortere p-tid, og andre længere væk ubegrænset p-tid.

Og hvorfor det?

Fordi bymidten er en af kommunens allerstørste arbejdspladser.

Selv med stationen som nabo, kan vi ikke diktere, at tandlægen eller butiksassistenten ikke må køre i bil til arbejde.

Det er derfor glædeligt, at det tidligere løsningsforslag faldt til jorden.

Forslaget om, at området ved Centerhallen, Mungo Park og biblioteket friholdes for 3 timers-reglen gør, at ansatte og folk med længerevarende ærinder nu har et legalt alternativ.

Arbejdsgiverne i bymidten og deres ansatte bør derfor også tage deres del af ansvaret og anvende disse pladser, så kunderne har kortere vej til jeres indgangsdør.

De gratis p-pladser i bymidten skal bevares, da de er et væsentligt aktiv i konkurrencen om kunderne, blandt andet i forhold til Hillerød, hvor al parkering koster.

Årsagen til hele debatten er politiets manglende opfølgning side, men det nye oplæg er langt bedre, da det beskytter de ansatte, der skal servicere borgerne.

Nu mangler Miljøudvalget kun at drøfte specielle lastezoner/pladser og tidsrum for varebilerne.

Talrige gange hver dag overskrides færdselsloven, fordi forholdene til varebilerne er umulige.

Husk: ingen varebiler, ingen varer i butikkerne.

Den sidste "knast" i bymidten er de forskellige tidsintervaller på de offentlige og private p-pladser.

Måske kan der opnås en ny aftale, hvis de nye tidsubegrænsede p-steder bliver brugt, eller måske kan den kommunale 3 timers-regel blive til 2 timer, nu der er et godt tidsubegrænset alternativ?

Jeg tror på opfordring frem for "pisk", håber Miljøudvalget gør det samme.

Forkortet af redaktionen.