Ozonhullet bliver mindre

Mennesket har succes i kampen for at styrke ozonlaget, der beskytter Jorden mod ultraviolette strålet.