Oversvømmelser koster 80 livet i Pakistan

Huse er kollapset og floder oversvømmet i Pakistan, hvor mindst 80 er omkommet på grund af voldsom regn.