Organisationer: Regering skal halvere antallet af fattige børn

Red Barnet og Mødrehjælpen ønsker, at en kommende regering skal bringe antallet af fattige børn ned på 32.250.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil ikke på forhånd love, at hun kommer til at halvere antallet af fattige børn, hvis partiet får regeringsansvaret efter folketingsvalget 5. juni. (Arkivfoto)
Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil ikke på forhånd love, at hun kommer til at halvere antallet af fattige børn, hvis partiet får regeringsansvaret efter folketingsvalget 5. juni. (Arkivfoto)

Den næste regering skal efter folketingsvalget 5. juni forpligte sig til mindst at halvere antallet af børn, der lever under den relative fattigdomsgrænse.

Det mener børneorganisationerne Red Barnet og Mødrehjælpen, der vil have antallet ned fra de nuværende 64.500 børn til 32.250 børn i løbet af næste valgperiode.

– Børnefattigdom i Danmark skal helt afskaffes, og som det første skridt kræver vi, at en ny statsminister som minimum forpligter sig på at halvere antallet af børn, der lever i fattigdom i Danmark.

– Det skal ske i den kommende regeringsperiode, siger direktør for Mødrehjælpen, Ninna Thomsen, i en fælles pressemeddelelse fra de to børneorganisationer.

Forskning viser, at børn, der vokser op i fattigdom, klarer sig dårligere i livet i forhold til uddannelse, familieliv og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Red Barnet og Mødrehjælpen kræver derfor handling på området, der giver både menneskelige og samfundsøkonomiske problemer.

– Hvis børnene ikke skal lades i stikken, er der brug for politisk handling.

– Den kommende regering bør derfor formulere en national handleplan med konkrete mål, der sætter retningen for, hvordan børnefattigdom og dens indgribende konsekvenser for børnefamilier bekæmpes, siger national chef i Red Barnet, Dorthe Ploug Hansen.

I handleplanen ønsker børneorganisationerne fokus på blandt andet familiers økonomiske levegrundlag, billige og sunde boliger til familierne, samt at børnene skal hjælpes ind i stærke fællesskaber.

– Så mange som muligt skal i uddannelse og job. Det er afgørende vigtigt, at børnefamilier sikres mulighed for og motivation til selvforsørgelse.

– Men det er lige så afgørende, at tiltag, som fremmer beskæftigelsen, ikke skaber fattigdom som konsekvens. Det nuværende niveau for overførselsindkomster er ikke acceptabelt, siger Ninna Thomsen fra Mødrehjælpen.

Rød blok fører i meningsmålingerne før folketingsvalget.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, sagde i september sidste år på partiets kongres, at hun "vil være børnenes statsminister".

Hun vil dog ikke forpligte sig til at halvere antallet af fattige børn, sådan som Red Barnet og Mødrehjælpen ønsker det.

– Jeg tror, at det, der er vigtigst at vide for vælgerne, er, om man er optaget af den her problemstilling. Det er jeg, og det er vi.

– Og da vi sad i regering sidst, der nåede vi faktisk rigtig langt på den her dagsorden, siger Mette Frederiksen til DR.