Ordførere har mistet tilliden til Justitsministeriet

Tilliden til ministeriet er bristet efter flere konkrete episoder, mener retsordførere på Christiansborg.