Opsigelsen af driftsaftaler udskudt

Foto: Gitte Schwartz

I forbindelse med de varslede besparelser på børne- og ungeområdet har forvaltningen og et flertal i økonomiudvalget anbefalet, at Allerød Kommune opsiger driftsaftalerne med de selvejende instutioner. Venstres gruppeformand John Køhler, der også er medlem af økonomiudvalget, har imidlertid anført, at det ikke er nødvendigt at opsige aftalerne allerede nu, men at man kan vente til september.

Dette valgte byrådet at lytte til og opsigelsen blev på mødet onsdag udskudt til september.