Omstridt gebyr for miljøklager sænkes

Regeringen ruller VK's gebyrstigning på klager til Natur- og Miljøklagenævnet tilbage.