Området ved Virum Station

I Virum Bladet d. 26. februar kunne man læse, at Virum Handelsforening nu vil fjerne de hærværkshærgede udhængsskabe over for Virum Station.

Det er en ny melding i forhold til udmeldingen i efteråret, hvor det forlød, at foreningen ville renovere skabene. Det har man så nu opgivet pga. det hyppige hærværk.

Det er naturligvis ærgerligt, at man også i Virum har unge mennesker, hvis opdragelse ikke er noget at prale af, således at Handelsforeningens medlemmer ikke kan have deres udhængsskabe i fred.

Men da det nu er situationen, er det rart, at foreningen nu tager konsekvensen og fjerner de skæmmende skabe.

Det vil så pynte lidt på området, der desværre stadig er plaget af graffitien på bropillerne foran stationen.

Her er situationen beklageligvis den, at der ikke sker noget som helst. Formanden for kommunens Miljø- og Teknikudvalg, Henrik Brade Johansen, har over for mig oplyst, at kommunen forgæves har forsøgt at få en dialog med Banedanmark, som er ansvarlig for området, om de graffitiindsmurte bropiller, men Banedanmark besvarer ikke kommunens henvendelser.

En mere handlekraftig borgmester, end Rolf Aagaard-Svendsen synes at være, havde nok grebet telefonen og kontaktet transportminister Carina Christensen (in casu en partifælle) og bedt hende få gang i Banedanmark, som jo hører under hendes ressort. Så var der nok sket noget, ved jeg af erfaring.

I stedet må vi desværre affinde os med en handlingslammet kommunalforvaltning, således at der ingenting sker – og vi skal formentlig stadig i lang tid fremover se på de graffitiindsmurte bropiller, der bl.a. signaler forfald, utryghed og kriminalitet.

Det eneste, der indtil nu er sket, er, at Post Danmark har udskiftet den ene af de ramponerede og graffitibemalede postkasser foran stationen – vist nok, fordi den blev ødelagt nytårsaften. Men at udskifte den anden også, så der var to pæne postkasser, overstiger tilsyneladende Post Danmarks økonomiske formåen – trods en nylig stor portoforhøjelse.