Om vejlukning af I. C Modewegsvej.

Bo Jürgensen, Argentinavej 11, 2800 Lyngby

Brede er jo et lille samfund, som man ikke uden videre kan splitte op ved at cutte det midtover i to dele uden trafikal sammenhæng. I Brede er der jo gammel tradition for et selvstændige minisamfund. Omkring Brede værks mølle opstod et selvforsynende fabrikssamfund med arbejder boliger, skole, brugsforening, spisehus, posthus, børne-asyl, alderdomshjem m.v. Skal Brede fortsat kunne fungere som et selvstændigt lille bysamfund, må man ikke bringe de lokale butikkers eksistens på spil. For kunder og butikker i Brede er det selvsagt til stor skade hvis al biltrafik over åen afskæres, hvorved folk påtvinges en længere omvej. Det er en væsentlig ulempe for beboerne i området, da mange mennesker jo i praksis bruger bilen ved indkøb og andre daglige familie ærinder. De små lokale dagligvarecentre er meget sårbare og afhængige af nærområdets kundegrundlag. Lokalcentre kæmper for at overleve, truet af de store konkurrenter (f.eks. hele Lyngby centrums tunge butikdkoncentration) og utallige småbutikker lukker jo mange steder de senere år. Pålægger man kunderne en omvej på 3,5 km, kan de meget vel vælge at lægge deres indkøb andre steder, og Brede Torv mister kunder. Det kan i gangsætte en meget betænkelig udvikling, til skade for butikkerne og i det lange løb også for beboerne. Kan butikkerne tåle at miste halvdelen af deres opland? Også fortalerne for at de bløde trafikanter færdes fredeligt i nærområdet med deres børn må have interesse i, at det er vigtigt at der er et levedygtigt nærområde, hvor man også kan købe ind mv. Kvæler man et lokalcenter som Brede Torv, vil det kun øge bilismen. En vejlukning i Brede giver en masse omvejskørsel over Ørholm eller Fuglevad, hvorved disse kvarterer belastes med en hel del uvedkommende biltrafik. En snæver "løsning" af et problem, der blot skaber nye problemer andre steder, er ikke optimalt. Fornødne tiltag til effektivt at modvirke den tunge trafik og gøre I. C Modewegsvej til stillevej kan overvejes, men det er vigtigt broen er passabel for personbiler så områdets daglige sammenhæng fungerer.