Om samarbejde – og visioner

Her op til budgetbehandlingen hænges samarbejdet Lyngby version 2009 ud for ikke at ville eller ikke kunne samarbejde. Det er tværtimod noget som A og C kan….

Tjah og det er måske problemet. I kommunen har vi nu i lang tid frem for fremadrettede ideer om klima og bymiljø, skoler og og børnepasdning fået udenomssnak, budgetproblemer og nedskæringer. Budget 2010 er naturligvis ingen undtagelse. Nogle problemer udskydes og fejes ind under gulvtæppet i et valgår, men hovedindtrykket er at den negative udvikling fortsætter.

Version 2009 er et initiativ for at bryde dødvandet. Vi har ingen illusioner om lette løsninger – hverken kortsigtede skattestigninger eller effektiviseringer der blot er nedskæringer er vejen frem. Der er brug for et langt sejt træk der kan gøre økonomien mere robust. Men der er i ligeså høj grad brug for nytænkning – en klimapolitik der gør Lyngby CO2 neutral inden år 2025, en plan for mindre tafik og bæredygtig handel i Lyngby, økonomi til flere timer i skolen osv.

Hvor er A og Cs bud her – hvad vil de egentlig samarbejde om – støtte til den hidtige kurs måske?