Tryg færdsel for de bløde trafikanter

I 2017 fik Dansk Folkepartis Birgitte Dahl sat midler af til fortove på Ballerup Boulevard.