Olie endte i kloakken

Næstved: Redningsfolkene fra Næstved Brand & Redning måtte to gange i løbet af onsdag rykke ud til forureningsopgaver i Næstved.

Første gang var kort før klokken 08.30, hvor en ukendt lastbil havde lækket en mindre mængde dieselolie på parkeringspladsen ud for forretningen AO-Næstved i Holsted Park. Dieselolien blev suget op ved hjælp af kattegrus og efterfølgende skovlet væk fra parkeringspladsen.

Omkring klokken 13.30 kom den anden udrykning til forurening. Denne gang havde en servicebus ved Næstved Storcenter gået læk og tabt en stor del hydraulikolie ved udkørslen til Holsted Allé.

Næstved Brand & Redning kørte afsted under udrykning, fordi der var fare for, at olien kunne løbe ned i kloakken. Ved storcentret fik redningsfolkene sikret kloaksystemet ved at suge olien op. Lækagen på servicebussen blev fundet og stoppet og igen kom kattegruset i aktion for at opsuge den spilte olie på vejen.

Servicebussen blev senere fjernet ved hjælp af en Falck.