Og det var virkelig sjovt…

Af Michael Braunstein Foto: Michael Noel

"Det kommunen gør her – det er uden tvivl en succes." Sådan faldt ordene fra pædagogmedhjælper Knud Ellegaard, Sct. Georgsgården, da Allerød Nyt torsdag besøgte projektet 'Bevægelse for Sjov' i Lillerødhallerne. Og ved selvsyn kunne konstatere, hvordan børn fra Sct. Georgsgården og Gravensten boltrede sig med dagens tilbud om bevægelse fra den forening, der stod for projketet på dét tidspunkt, nemlig Lillerød Gymnastikforening.

Der var gang i opbygningen – og bestigningen – af et kæmpe bjerg i den ene hal, mens den helt store fuldtræffer i den anden hal var kommunens nyindkøbte hoppesko.

'Bevægelse for Sjov' tilbydes af Allerød Kommune i samarbejde med kommunens idrætsforeninger. Det er et tilbud, der strækker sig over 6-8 uger, og som rummer mange spændende aktivitetsmuligheder.

Formålet er at få forældre til at være beviste om, hvor vigtigt det er for deres børn, at de dyrker motion, at øge og styrke børnenes glæde og almene fysiske færdigheder, samtidig med de tilegner sig nogle sunde vaner, at få motorisk dårlige, og andre der trænger af rent sociale årsager, mikset sammen med de idrætsaktive børn, at møde andre børn fra andre institutioner og evt. skabe sig et venskab/idrætsvenskab, og at få sfo'er og idrætten til at arbejde sammen og kunne bruge og lære af hinandens faglige kompetencer.

'Bevægelse for Sjov 2008' startede i april og slutter i juni.

Lillerød Gymnastikforening er altså en af flere foreninger, der er med i 'Bevægelse for Sjov', og i gymnastikforeningen har Linnea Christensen været instruktør på projektet i to-tre år.

"Vi arbejder i år med et ugentligt tilbud delt ud på flere instruktører blandt andet om hoppesko, sjipning, udspring, klatring og trampolin, og vi har oplevet en rimelig stor tilslutning alle år. Vi lægger meget vægt på leg i aktiviteterne, og jeg tror, børnene synes det er ret sjovt – der er meget, de ikke har prøvet før," siger Linnea Christensen og fortsætter:

"Om det flytter og nytter noget? Nogle af de børn, vi har set til 'Bevægelse for Sjov', har vi senere set møde frem til gymnastikforeningens almindelige aktiveter, så der er altså børn, der er kommet i gang med noget nyt."

Knud Ellegaard supplerer:

"Det er min fornemmelse, at de fleste børn i dag går til noget, hvor de bevæger sig. Men 'Bevægelse for Sjov' kan være med til at få fat i dem, der måske ikke er så motiverede, og som nu her med gymnastikken måske ikke har lyst noget, der er alt for konkurrencepræget. I Sct. Georgsgården bakker vi fuldt op om 'Bevægelse for Sjov' og alle de gode intentioner, der ligger bag."