Offentligt ansatte fylder stressklinikkerne

Stressramte patienter kommer hovedsageligt fra offentlige arbejdspladser, viser rundspørge fra Ugebrevet A4.

Foto: Jeppe Carlsen
-arkiv- SE RITZAU Offentligt ansatte fylder stressklinikkerne BV.: ARKIVFOTO- - Se RB 8/1 2016 08.29. Nordjyske børn venter 16 uger på psykiatribehandling Ventetiden er eksploderet i Nordjylland. Der mangler læger, og det er katastrofalt, mener Bedre Psykiatri.(Foto: Jeppe Carlsen/Scanpix 2013)
-arkiv- SE RITZAU Offentligt ansatte fylder stressklinikkerne BV.: ARKIVFOTO- – Se RB 8/1 2016 08.29. Nordjyske børn venter 16 uger på psykiatribehandling Ventetiden er eksploderet i Nordjylland. Der mangler læger, og det er katastrofalt, mener Bedre Psykiatri.(Foto: Jeppe Carlsen/Scanpix 2013)

Stressramte patienter på de arbejdsmedicinske klinikker kommer hovedsageligt fra offentlige arbejdspladser, viser en rundspørge fra Ugebrevet A4.

Ugebrevet har forhørt sig hos de syv arbejdsmedicinske klinikker, der beskæftiger sig med stress.

Selv om ingen af klinikkerne fører statistik over, nøjagtigt hvor stor en procentdel der kommer fra det offentlige, fastslår alle klinikker, at det hovedsageligt er offentligt ansatte, der havner hos dem.

– Vi registrerer det ikke, men det er ganske få, der kommer fra det private. Den overvejende del af patienterne kommer fra det offentlige, siger Mikael Knudsen, der er ansat som psykolog ved arbejdsmedicinsk klinik i Nykøbing Falster, til Ugebrevet A4.

Nogenlunde samme besked giver Jesper Rasmussen, der er ledende overlæge ved arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg.

– Vi fører ikke systematisk tilsyn med det. Men ud fra vores praktiske erfaring ved vi, at vi får en væsentlig del fra det offentlige og en mindre del fra det private. Et slag på tasken vil være, at 80 procent er fra det offentlige, siger Jesper Rasmussen.

De mange omstruktureringer i den offentlige sektor er ét bud på en forklaring.

Når hovedparten af patienterne på stressklinikkerne kommer fra det offentlige, kan det skyldes, at der i den offentlige sektor sker ganske store forandringer sammenlignet med tidligere.

At omvæltningerne fremprovokerer stressede medarbejdere, genkender Jane Frølund Thomsen, der er overlæge ved arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital.

– Mange omstruktureringer og besparelser, hvor folk bliver flyttet rundt mellem funktioner og har uklare retningslinjer for deres opgaver, kan være en stressfaktor, siger hun til A4.

Ugebrevet bemærker dog, at privatansatte kan være underrepræsenteret på de offentlige klinikker, blandt andet fordi mange i det private får tilbudt gratis samtaler hos en psykolog eller coach som en del af en tilkøbt sundhedsforsikring.

Falck Healthcare, der sidder på omkring halvdelen af markedet for private sundhedsforsikringer, har også oplevet en stor stigning af stresstilfælde og vurderer, at stigningen hos dem er den samme for offentlige og private arbejdspladser