Østergaard: En flytning af børnechecken ændrer intet

Skatteministeren ser fortsat børnechecken som noget, der skal udbetales til alle børnefamilier.

Skatteminister Morten Østergaard (R) mener ikke, at der kan findes brugbare løsninger for udbetalingen af børnechecken ved at flytte området fra skattesystemet til socialsystemet, sådan som Venstre og Konservative har foreslået.

Dermed ser det fortsat ud til, at regeringen og de borgerlige partier har lang vej til en aftale om en ny model for børnecheck til EU-borgere.

– Hvis man alene gør det, at det er Socialministeriet og ikke Skatteministeriet, der udbetaler ydelsen, så ændrer det ikke noget for de grundlæggende vilkår, der er.

– Det er kun, hvis man går bort fra, at børnechecken er en automatisk udbetaling til alle børnefamilier, at det kan gøre en forskel, siger Morten Østergaard efter mandagens møde i Skatteministeriet

Det vil dog også ramme mange danske børnefamilier, mener ministeren:

– Og regeringens position er at sikre de danske velfærdsydelser i kombination med EU-reglerne. Ikke at afskaffe dem. Vi er glade for børnechecken, siger Morten Østergaard.

Regeringen forhandler i øjeblikket med Venstre, Konservative og SF om, hvordan udbetalingen af børnepenge til borgere fra andre EU-lande, der kommer til landet for at arbejde, skal se ud i fremtiden.

Forhandlingerne med Enhedslisten er strandet, og dermed tyder meget på, at skatteministeren skal blive enig med de borgerlige, hvis han vil have en aftale på plads.

Hidtil har parterne dog ikke kunnet nå hinanden. Skatteministeren mener dog, at der efterhånden er så mange forslag på bordet, at det burde være nok til en aftale.

– Jeg har talt sammen, at vi har 10-12 gode initiativer, som vi kunne sætte i værk, hvis man var klar til at lave en aftale, siger Morten Østergaard.

Han henviser blandt andet til en skærpet indsats mod misbrug samt en række forslag om, hvordan reglerne bør ændres på europæisk plan.

– Tilsammen kunne man få en palette, som kunne tage hånd om det konkrete problem, vi har, og som samtidig vil sætte en politisk retning, der sikrer, at børnechecken kan kombineres med reglerne for EU's indre marked.

– Det, mener jeg, er fuldt muligt. Viljen til en aftale er der dog ikke endnu, men vi lægger gerne et initiativ eller to til, hvis det er det, der skal til for at blive enige, siger Morten Østergaard.