Ønsker V og K at fusionere Allerød?

Af Morten Bille, formand, Det Nye Allerød:

Venstre og Konservative har igennem en periode ønsket, at servicerammen i Allerød svarer til de omkringliggende kommuner.

Nu går samme partier efter at reducere Allerøds skatteprocent.

Er ønsket ikke i virkeligheden udtryk for, at Lund og Køhler er ved at harmonisere og gøre Allerød klar til en forestående fusion med en eller flere kommuner?

Er Allerød kommunes selvstændighed truet, og arbejder Konservative og Venstre i virkeligheden for en sammenlægning?

Man har grund til at være dybt bekymret over denne alliance.

Den økonomiske udvikling er god, desværre baseret på grønthøster-besparelser over hele det kommunale serviceudbud?

Der er gennemført besparelser for mere end 100 millioner kroner, og alt og alle er blevet ramt.

Den kommunale kassebeholdning viser cirka 200 millioner kroner?

Det er dog ikke det samme, som at beløbet er til rådighed som disponibel kassebeholdning, da 140 millioner kroner allerede er øremærket til anlægsaktiviteter/projekter, som ikke er betalt, men altså disponeret.

Venstre og Konservative ønsker nu også at sænke skatten med 1-1,5 procentpoint.

DNA ved, at der ikke er råd til nye anlæg, fornyelsen af bymidten, projekt flyglet til musikskolen samt skattelettelser.

Det økonomiske fundament er altafgørende for fremtiden.

Derfor er det vigtigt at basere den fremtidige økonomi på facts og ikke på valgflæsk.

Mød DNA på M.D. Madsensvej på lørdag til Aktiv Fritid og få hele sandheden om kommunens økonomi.