Økologien indtager det offentlige

Tal fra Økologisk Landsforening viser, at kommuner og kantiner i stigende grad bruger økologiske madvarer.