Byggeri ved Måløv Byvej er stadig på tidligt stadie

Kære Finn Eriksson og Finn Mortensen. Tak for jeres kommentarer.

Helle Hardø Tiedemann (A), Formand for Teknik- Miljøudvalget i Ballerup Kommune

Når jeg ser Finn Mortensens illustration, kan jeg godt forstå, at projektet skaber bekymring i Måløv. Det materiale, som vi sendte i forudgående høring, er kun et oplæg til, hvordan det kan komme til at se ud. Projektet er stadig på et tidligt stadie og hensigten med den forudgående høring var at få inputs til projektet.

Som politikere har vi ansvaret for at udvikle boligudbuddet i kommunen, så vi kan tilbyde de boliger som markedet efterspørger – både nuværende borgere og potentielle.

Hvis vi ønsker at udvikle arealet mellem jernbanen og Måløv Byvej til et nyt boligkvarter, er vi nødt til at gribe det anderledes an, end da Søndergård-kvarteret blev udviklet.

Ballerup Kommune var til at starte med grundejer på hele Søndergårdsområdet. På grund af beliggenheden er kvadratmeterpriserne for boliger i dette område højere, end hvad de vurderes til at blive i stationsområdet. Derudover var Søndergård et ”bar-mark”-projekt, hvor ejendommene ikke havde en eksisterende værdi i forvejen.

Dermed har det været økonomisk muligt at planlægge et kvarter med en lavere bebyggelsesprocent sammenlignet med stationsområdet i Måløv, hvor Ballerup Kommune kun ejer en mindre del af det areal, som kan udvikles til boliger.

Den største grundejer er Jeudan, og de har udtrykt interesse i at udvikle deres ejendom til boligformål. Det er grunden til, at vi arbejder med en højere bebyggelsestæthed/flere boliger end på Søndergård.

Jeg mener godt, at der kan argumenteres for højere bebyggelsesprocent end på Søndergård, når vi planlægger for det sidste stationsnære areal i Måløv.

En fremtidig bebyggelse ud mod Måløv Byvej skal give en oplevelse af, at man befinder sig i en bymidte, hvor der er bevægelse på tværs af Måløv Byvej, og hvor bilister på Måløv Byvej sagtner farten lidt. Bebyggelsen mod Måløv Byvej skal kunne skærme for vejstøj, så de kommende beboere får stille facader og attraktive opholdsarealer mod syd.

Før vi vedtager et tillæg til kommuneplanen og en mere detaljeret lokalplan, vil planerne komme i offentlig høring som forslag.

(forkortet af Red.)