Obama i stort fremstød for øget våbenkontrol

Præsident Obama og hans vicepræsident har fremlagt et forslag til stramninger af den amerikanske våbenlov.