Nyt vandværk

Foto: Stina Lund

Det er udmærket, at der arbejdes med planer om et nyt vandværk til erstatning for det nuværende ved Ledreborg Allé, men at etablere det nær det eksisterende, vil absolut ikke være hensigtsmæssigt. Det vil skænde den smukke natur ved alléen, og der er andre lokaliteter i Lejre Kommune, som teknisk set vil være lige så egnede.