Nyt udvalg skal rådgive politikere før byggerier

Et advisory board bliver de næste to år inddraget i projekterne