Nyt tilbud til skizofreni-pårørende

Foto: Peter Klar

Til januar 2011 påbegynder Psykiatrisk Center Nordsjælland og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Hillerød, en ny undervisningsrække for pårørende til patienter med en skizofrenidiagnose.

Undervisningsrækken begynder 12. januar 2011 og består af 10 mødeaftener á hver to en kvart times varighed. Møderne indeholder dels et foredrag, dels erfaringsudveksling med andre pårørende.

Hensigten med undervisningsrækken er at imødekomme pårørendes behov for information om sygdommen skizofreni, om behandling og om hvilken betydning sygdommen kan få for den syge og de pårørende.